Terms of Use Notice and Privacy Policy

1. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Nexstgo Company Limited và các chi nhánh của chúng tôi ( "Nexstgo", "chúng tôi"), chúng tôi cố gắng hiểu rõ sự quan trọng về quyền riêng tư của khách hàng và chúng tôi chia sẻ rõ ràng về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển nhượng và lưu trữ thông tin của bạn. Chính sách bảo mật này cung cấp một cái nhìn tổng quan về thực tiễn thông tin của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư áp dụng cho các thiết bị, trang web hoặc ứng dụng trực tuyến của Nexstgo có liên quan hoặc liên kết đến Chính sách quyền riêng tư (gọi chung là Dịch vụ của chúng tôi).

Mặc dù Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cũng đã cung cấp một số bổ sung quyền riêng tư cụ thể có chứa thông tin bổ sung về các hoạt động của chúng tôi liên quan đến các Dịch vụ cụ thể. Những bổ sung này áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch vụ mà bạn chi trả. Sẽ có sự đồng ý bổ sung cho các hoạt động xử lý dữ liệu nhất định.

Xin lưu ý rằng Chính sách quyền riêng tư áp dụng cho việc sử dụng các thiết bị Nexstgo của bạn (nằm trong số các Dịch vụ được quy định trong Chính sách bảo mật này, cùng với các trang web và ứng dụng trực tuyến của chúng tôi). Nó cũng được áp dụng bất kể bạn sử dụng máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng hoặc thiết bị khác để truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Điều quan trọng là bạn phải đọc Chính sách quyền riêng tư một cách cẩn thận vì bất cứ khi nào bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đều đồng ý với các thông lệ chúng tôi mô tả trong Chính sách bảo mật và các bổ sung. Nếu bạn không đồng ý với các thông lệ được mô tả trong Chính sách bảo mật, bạn không nên sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Điều quan trọng là bạn phải thường xuyên kiểm tra lại các bản cập nhật của Chính sách quyền riêng tư. Nếu chúng tôi cập nhật Chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ cho bạn biết về những thay đổi mà chúng tôi coi là quan trọng bằng cách đặt ghi chú trên các Dịch vụ có liên quan. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi chúng tôi đã đặt một thông báo như vậy, bạn đồng ý với (các) thực tiễn mới được xác định trong bản cập nhật. Phiên bản mới nhất của Chính sách quyền riêng tư sẽ luôn có sẵn tại đây https://www.nexstgo.com/. Bạn có thể kiểm tra ngày hiệu lực của nhật ký được đăng ở trên cùng để xem khi nào Chính sách quyền riêng tư được cập nhật lần cuối.

2. THÔNG TIN NÀO CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ BẠN?

2.1. Thông tin bạn cung cấp trực tiếp

Một số Dịch vụ cho phép bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin trực tiếp. Ví dụ:

 • Một số Dịch vụ của chúng tôi cho phép người dùng tạo tài khoản hoặc hồ sơ. Liên quan đến các Dịch vụ này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhất định về bản thân để thiết lập tài khoản hoặc hồ sơ. Ví dụ: bạn có thể gửi một số thông tin nhất định về bản thân, chẳng hạn như tên và địa chỉ email, khi bạn tạo Tài khoản Nexstgo.
 • Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm hoặc dịch vụ thanh toán từ chúng tôi, chúng tôi có thể hỏi tên, thông tin liên lạc, địa chỉ giao hàng và hóa đơn và thông tin thẻ tín dụng để xử lý đơn đặt hàng của bạn.
 • Một số Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn liên lạc với những người khác. Những thông tin liên lạc sẽ được truyền qua và lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi.

2.2. Thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ

Ngoài thông tin bạn cung cấp, chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thông qua phần mềm trên thiết bị của bạn và các phương tiện khác. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập:

 • Thông tin thiết bị như kiểu phần cứng, số sê-ri và số nhận dạng thiết bị duy nhất khác, địa chỉ MAC, địa chỉ IP, phiên bản hệ điều hành và cài đặt của thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ.
 • Ghi thông tin như thời gian và thời gian bạn sử dụng Dịch vụ, cụm từ truy vấn tìm kiếm bạn nhập thông qua Dịch vụ và mọi thông tin được lưu trữ trong cookie mà chúng tôi đã đặt trên thiết bị của bạn.
 • Thông tin vị trí như tín hiệu GPS trên thiết bị của bạn hoặc thông tin về các điểm truy cập WiFi và tháp di động gần đó có thể được truyền tới chúng tôi, với sự đồng ý của bạn, khi bạn sử dụng một số Dịch vụ.
 • Thông tin giọng nói như bản ghi giọng nói của bạn mà chúng tôi tạo ra (và có thể lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi) khi bạn sử dụng lệnh thoại để điều khiển Dịch vụ. (Lưu ý rằng chúng tôi làm việc với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thay mặt chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản. Nhà cung cấp này có thể nhận và lưu trữ một số lệnh thoại nhất định.)
 • Thông tin khác về việc bạn sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như các ứng dụng bạn sử dụng, các trang web bạn truy cập và cách bạn tương tác với nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ.

2.3. Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba

Chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn công khai và thương mại (theo luật cho phép), mà chúng tôi có thể kết hợp với các thông tin khác mà chúng tôi nhận được từ hoặc về bạn. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về bạn từ các dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba khi bạn chọn kết nối với các dịch vụ đó.

2.4. Thông tin khác chúng tôi thu thập

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin khác về bạn, thiết bị của bạn hoặc việc bạn sử dụng các dịch vụ theo cách mà chúng tôi mô tả cho bạn tại điểm thu thập hoặc nếu không có sự đồng ý của bạn.

Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số loại thông tin nhất định (ví dụ: thông tin chúng tôi yêu cầu trong quá trình đăng ký Tài khoản Nexstgo), nhưng làm như vậy có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng một số Dịch vụ của bạn.

3. ĐẾN KHI NÀO CHÚNG TÔI CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA BẠN?

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba cho mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các thực thể sau:

 • Chi nhánh Thông tin của bạn có thể được chia sẻ giữa các Chi nhánh của Nexstgo.
 • Đối tác kinh doanh Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh đáng tin cậy, bao gồm cả các nhà mạng không dây. Các thực thể này có thể sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu đưa ra dự đoán về sở thích của bạn và có thể cung cấp cho bạn các tài liệu quảng cáo, quảng cáo và các tài liệu khác.
 • Nhà cung cấp dịch vụ Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các công ty cung cấp dịch vụ cho hoặc nhân danh chúng tôi, chẳng hạn như các công ty giúp chúng tôi thanh toán hoặc gửi email thay mặt chúng tôi. Những thực thể này bị hạn chế về khả năng sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác ngoài việc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.
 • Các bên khác khi được pháp luật yêu cầu hoặc cần thiết để bảo vệ dịch vụ của chúng tôi. Có thể có những trường hợp khi chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn cho các bên khác:
  • để tuân thủ luật pháp hoặc đáp ứng quy trình pháp lý bắt buộc (như lệnh khám xét hoặc lệnh khác của tòa án);
  • để xác minh hoặc thực thi việc tuân thủ các chính sách điều chỉnh Dịch vụ của chúng tôi; và
  • để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Nexstgo hoặc bất kỳ chi nhánh, đối tác kinh doanh hoặc khách hàng tương ứng của chúng tôi.
 • Các bên khác có liên quan đến giao dịch doanh nghiệp. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba như là một phần của việc sáp nhập hoặc chuyển nhượng, hoặc trong trường hợp phá sản.
 • Các bên khác với sự đồng ý của bạn hoặc theo hướng của bạn. Ngoài các tiết lộ được mô tả trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khi bạn đồng ý hoặc yêu cầu chia sẻ như vậy.

4. CHÚNG TÔI LÀM GÌ ĐỂ KIẾM ĐƯỢC AN NINH THÔNG TIN CỦA BẠN?

Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp vật lý và kỹ thuật hợp lý để bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập liên quan đến Dịch vụ. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn, không có trang web, truyền Internet, hệ thống máy tính hoặc kết nối không dây nào hoàn toàn an toàn.

4.1 Đồng ý chuyển dữ liệu quốc tế

Bằng cách sử dụng hoặc tham gia vào bất kỳ Dịch vụ nào và / hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, bạn đồng ý với việc thu thập, chuyển giao, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn bên ngoài quốc gia cư trú (ví dụ: Đài Loan), phù hợp với Chính sách bảo mật này. Xin lưu ý rằng việc bảo vệ dữ liệu và các luật khác của các quốc gia mà thông tin của bạn có thể được chuyển có thể không đầy đủ như các quốc gia của bạn.

4.2 Truy cập thông tin của bạn

Theo luật của một số khu vực pháp lý, bạn có thể có quyền yêu cầu chi tiết về thông tin chúng tôi thu thập và sửa chữa những điểm không chính xác trong thông tin đó. Bất kỳ quyền người dùng theo luật định tiếp tục vẫn không bị ảnh hưởng. Nếu được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể tính một khoản phí nhỏ để cung cấp cho bạn khả năng này. Chúng tôi có thể từ chối xử lý các yêu cầu lặp đi lặp lại một cách vô lý, yêu cầu nỗ lực kỹ thuật không cân xứng, gây nguy hiểm cho quyền riêng tư của người khác, là vô cùng không thực tế hoặc theo luật địa phương không yêu cầu truy cập. Nếu bạn muốn đưa ra yêu cầu truy cập thông tin của mình, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

4.3 Giữ dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin về bạn trong thời gian cần thiết cho mục đích mà nó được thu thập hoặc theo yêu cầu trong bất kỳ hợp đồng hoặc theo luật hiện hành.

Liên kết sản phẩm của bên thứ ba về Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi có thể liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính bảo mật hoặc quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các trang web hoặc các dịch vụ khác. Bạn nên thận trọng và xem xét các điều khoản về quyền riêng tư áp dụng cho các trang web và dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn một số sản phẩm hoặc dịch vụ do bên thứ ba phát triển. Nexstgo không chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba này.

Các bên thứ ba cung cấp nội dung, quảng cáo hoặc chức năng trên các dịch vụ của chúng tôi

Một số nội dung, quảng cáo và chức năng trên Dịch vụ của chúng tôi có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Ví dụ:

 • Một số bên thứ ba có thể phân phát quảng cáo hoặc theo dõi những quảng cáo mà người dùng nhìn thấy, tần suất họ thấy những quảng cáo đó và những gì người dùng làm để phản hồi lại chúng; và
 • Chúng tôi cho phép bạn chia sẻ một số tài liệu nhất định trên Dịch vụ với người khác thông qua các dịch vụ mạng xã hội như Facebook, Twitter, Google + và LinkedIn.

Nếu bạn kết nối với dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi có thể nhận và lưu trữ thông tin xác thực từ dịch vụ đó để cho phép bạn đăng nhập, cũng như các thông tin khác mà bạn cho phép chúng tôi nhận được khi bạn kết nối với các dịch vụ này.

Ngoài ra, xin lưu ý rằng nếu bạn kết nối với dịch vụ mạng xã hội với người khác trên cùng một thiết bị, những người dùng khác đó có thể thấy thông tin được lưu trữ hoặc hiển thị cùng với tài khoản của bạn trên (các dịch vụ mạng xã hội) ) mà bạn kết nối.

5 COOKIES, BEACONS VÀ CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN

Chúng tôi, cũng như các bên thứ ba nhất định cung cấp nội dung, quảng cáo hoặc chức năng khác trên Dịch vụ của chúng tôi, có thể sử dụng cookie, đèn hiệu và các công nghệ khác trong các lĩnh vực nhất định của Dịch vụ.

5.1 Cookies

Cookies là các tệp nhỏ lưu trữ thông tin trên máy tính, điện thoại di động hoặc thiết bị khác của bạn. Chúng cho phép thực thể đặt cookie trên thiết bị của bạn để nhận ra bạn trên các trang web, dịch vụ, thiết bị khác nhau và / hoặc các phiên duyệt web. Cookies phục vụ nhiều mục đích hữu ích. Ví dụ:

 • Cookie có thể nhớ thông tin đăng nhập của bạn để bạn không phải nhập thông tin đăng nhập đó mỗi khi bạn đăng nhập vào dịch vụ.
 • Cookie giúp chúng tôi và các bên thứ ba hiểu phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi là phổ biến nhất vì chúng giúp chúng tôi xem trang nào và tính năng mà khách truy cập đang truy cập và thời gian họ dành cho các trang. Bằng cách nghiên cứu loại thông tin này, chúng tôi có thể điều chỉnh Dịch vụ tốt hơn và cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn.
 • Cookie giúp chúng tôi và các bên thứ ba hiểu những quảng cáo bạn đã thấy để bạn không nhận được quảng cáo giống nhau mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ.
 • Cookie giúp chúng tôi và các bên thứ ba cung cấp cho bạn nội dung và quảng cáo có liên quan bằng cách thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cũng như các trang web và ứng dụng khác.

Khi bạn sử dụng trình duyệt web để truy cập Dịch vụ, bạn có thể định cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận tất cả cookie, từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được gửi. Mỗi trình duyệt là khác nhau, vì vậy hãy kiểm tra menu Trợ giúp trực tuyến của Trình duyệt để tìm hiểu cách thay đổi tùy chọn cookie của bạn. Hệ điều hành của thiết bị của bạn có thể chứa các điều khiển bổ sung cho cookie.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số Dịch vụ có thể được thiết kế để hoạt động bằng cookie và việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng các Dịch vụ đó hoặc một số phần của chúng.

5.2 Lưu trữ cục bộ khác

Chúng tôi, cùng với một số bên thứ ba nhất định, có thể sử dụng các loại công nghệ lưu trữ cục bộ khác, chẳng hạn như Đối tượng chia sẻ cục bộ (còn được gọi là cookie Flash) và lưu trữ cục bộ HTML5, liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi. Các công nghệ này tương tự như các cookie được thảo luận ở trên, chúng được lưu trữ trên thiết bị của bạn và có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin nhất định về các hoạt động và sở thích của bạn. Tuy nhiên, các công nghệ này có thể sử dụng các phần khác nhau của thiết bị của bạn từ cookie tiêu chuẩn và do đó bạn không thể kiểm soát chúng bằng các công cụ và cài đặt trình duyệt tiêu chuẩn. Để biết thông tin về việc vô hiệu hóa hoặc xóa thông tin có trong cookie Flash, vui lòng bấm vào đây.

5,3 Đèn hiệu

Chúng tôi, cùng với một số bên thứ ba nhất định, cũng có thể sử dụng các công nghệ được gọi là đèn hiệu (hay pixel pixel) để truyền thông tin từ thiết bị của bạn đến máy chủ. Đèn hiệu có thể được nhúng trong nội dung, video và email trực tuyến và có thể cho phép máy chủ đọc một số loại thông tin nhất định từ thiết bị của bạn, biết khi nào bạn đã xem nội dung cụ thể hoặc thông báo email cụ thể, xác định thời gian và ngày bạn xem. đèn hiệu và địa chỉ IP của thiết bị của bạn. Chúng tôi và một số bên thứ ba sử dụng đèn hiệu cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm để phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và (kết hợp với cookie) để cung cấp nội dung và quảng cáo phù hợp hơn với bạn.

Bằng cách truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc lưu trữ cookie, các công nghệ lưu trữ cục bộ khác, đèn hiệu và thông tin khác trên thiết bị của bạn. Bạn cũng đồng ý với quyền truy cập của các cookie, công nghệ lưu trữ cục bộ, đèn hiệu và thông tin của chúng tôi và bởi các bên thứ ba được đề cập ở trên.

6 LỰA CHỌN CỦA BẠN

Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn về cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn. Bạn có thể đưa ra lựa chọn về việc có nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi hay không bằng cách làm theo các hướng dẫn hủy đăng ký có trong thông tin liên lạc. Ngoài ra, bạn cũng thường có thể đưa ra lựa chọn trong cài đặt của mình hoặc bằng cách truy cập các trang web có liên quan như được liệt kê bên dưới;

 • đối với quảng cáo được nhắm mục tiêu có thể bạn quan tâm; và
 • liên quan đến lựa chọn kết hợp thông tin của bạn trên các dịch vụ và thiết bị cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật https://www.nexstgo.com/support

Và bạn có thể đưa ra lựa chọn trong các Dịch vụ cụ thể hoặc khi chúng tôi cung cấp cho bạn thông báo trong thời gian sớm nhất.