Về chúng tôi

Với phương châm của mình, hãy làm những gì mà những người khổng lồ không thể, Nexstgo tập trung vào việc mang lại các giải pháp kỹ thuật kinh nghiệm cho các nhà lãnh đạo công ty thời hiện đại. Chúng tôi thách thức mọi giới hạn về chức năng, công nghệ và thẩm mỹ, sử dụng phương pháp tiếp cận hướng đến con người để tạo ra những sản phẩm tuyệt vời.

Xuất phát từ niềm đam mê chia sẻ về công nghệ mới, ông Wilson Leung, CEO của Alco Holdings Limited (SEHK: 0328) và ông Alex Chung đồng sáng lập Nexstgo vào năm 2016 để cách mạng hóa công nghệ trên tất cả các khía cạnh. Đổi mới và tiến bộ là động lực và là cốt lõi của triết lý của chúng tôi.

Cùng nhau, chúng ta là một liên minh những người xây dựng tương lai, táo bạo để vượt qua các ranh giới thông thường.

Để biết thêm thông tin về công ty, đọc thêm ở đây. here.

Về chúng tôi

Với phương châm của mình, hãy làm những gì mà những người khổng lồ không thể, Nexstgo tập trung vào việc mang lại các giải pháp kỹ thuật kinh nghiệm cho các nhà lãnh đạo công ty thời hiện đại. Chúng tôi thách thức mọi giới hạn về chức năng, công nghệ và thẩm mỹ, sử dụng phương pháp tiếp cận hướng đến con người để tạo ra những sản phẩm tuyệt vời.

Xuất phát từ niềm đam mê chia sẻ về công nghệ mới, ông Wilson Leung, CEO của Alco Holdings Limited (SEHK: 0328) và ông Alex Chung đồng sáng lập Nexstgo vào năm 2016 để cách mạng hóa công nghệ trên tất cả các khía cạnh. Đổi mới và tiến bộ là động lực và là cốt lõi của triết lý của chúng tôi.

Cùng nhau, chúng ta là một liên minh những người xây dựng tương lai, táo bạo để vượt qua các ranh giới thông thường.

Để biết thêm thông tin về công ty, đọc thêm ở đây. here.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CHÚNG TÔICHÚNG TÔI LÀ NEXSTGO
CHÚNG TÔI LÀM NHỮNG GÌ MÀ NGƯỜI KHỔNG LỒ KHÔNG THỂ


Chúng tôi là một công ty khởi nghiệp quốc tế tạo ra trải nghiệm mang tính cách mạng trong công nghệ thông qua một loạt các sản phẩm thương mại bao gồm PC, công nghệ Internet of Things (IoT) cũng như nhà thông minh, trí tuệ nhân tạo và giải pháp công ty. Nexstgo rất muốn làm mới khuông mẫu và để tạo ra các giá trị cho người dùng vượt qua sự mong đợi.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CHÚNG TÔI

 

CHÚNG TÔI LÀ NEXSTGO
CHÚNG TÔI LÀM NHỮNG GÌ MÀ NGƯỜI KHỔNG LỒ KHÔNG THỂ


Chúng tôi là một công ty khởi nghiệp quốc tế tạo ra trải nghiệm mang tính cách mạng trong công nghệ thông qua một loạt các sản phẩm thương mại bao gồm PC, công nghệ Internet of Things (IoT) cũng như nhà thông minh, trí tuệ nhân tạo và giải pháp công ty. Nexstgo rất muốn làm mới khuông mẫu và để tạo ra các giá trị cho người dùng vượt qua sự mong đợi.
 

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

  • Chúng tôi cung cấp những đổi mới sản phẩm chưa từng có.
  • Chúng tôi tạo ra những đổi mới sản phẩm về cách đột phá công nghệ sẽ định hình tương lai của chúng tôi. Tìm kiếm những suy nghĩ kì lạ nhất của bạn được nhận ra bởi các giải pháp cực kỳ sáng tạo của chúng tôi.

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  • Kinh nghiệm là mục đích của chúng tôi. Đổi mới là sản phẩm của chúng tôi.
  • cho phép bạn sống cuộc sống không có giới hạn - cho những sáng tạo tương đương với trí thông minh của con người. Chúng tôi cống hiến hết mình để trình bày các công nghệ phần cứng và phần mềm độc đáo, được thiết kế tốt và sáng tạo nhất.
 

TRUNG TÂM THIẾT KẾ CỦA CHÚNG TÔI


Trung tâm thiết kế của Nexstgo ở trung tâm Đài Bắc, Đài Loan.

Trung tâm thiết kế của Nexstgo có các thiết bị nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ tiên tiến được bố trí hiệu quả cao. Bằng cách triển mai các hệ thống R & D độc đáo của chúng tôi để khai thác đầy đủ tài năng của các nhóm đổi mới, chúng tôi cố gắng hoàn thành trách nhiệm xã hội của mình với tư cách là một công ty công nghệ, liên quan đến bảo tồn môi trường và đảm bảo an toàn và chất lượng, đồng thời đặt khách hàng là ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển các thiết bị với hiệu suất vượt trội và sự thoải mái khiến chúng trở thành niềm vui.
 

TRUNG TÂM THIẾT KẾ CỦA CHÚNG TÔI


Trung tâm thiết kế của Nexstgo ở trung tâm Đài Bắc, Đài Loan.

Trung tâm thiết kế của Nexstgo có các thiết bị nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ tiên tiến được bố trí hiệu quả cao. Bằng cách triển mai các hệ thống R & D độc đáo của chúng tôi để khai thác đầy đủ tài năng của các nhóm đổi mới, chúng tôi cố gắng hoàn thành trách nhiệm xã hội của mình với tư cách là một công ty công nghệ, liên quan đến bảo tồn môi trường và đảm bảo an toàn và chất lượng, đồng thời đặt khách hàng là ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển các thiết bị với hiệu suất vượt trội và sự thoải mái khiến chúng trở thành niềm vui.